Studijní programy a obory otevřené pro přihlášení

V tomto katalogu se zobrazují všechny studijní programy, na které lze i po 28. 2. 2019 podat přihlášku. Při výběru studia a následném vyplňování elektronické přihlášky dejte velký pozor, že v případě kombinace dvou studijních programů budete psát závěrečnou práci jen v programu maior a vaše volba nejde během studia změnit.

 
Název studijního programu
Fakulta Studium Forma Typ Titul R Deadline
Algebra a geometrie
PřF 1 stud. program prezenční doktorský Ph.D. 4 30. 4. 2019
Anatomie, histologie a embryologie
LF 1 stud. program prezenční doktorský Ph.D. 4 13. 5. 2019
Andragogika - čtyřletý
FF 1 stud. program kombinovaná doktorský Ph.D. 4 30. 4. 2019
Andragogika - čtyřletý
FF 1 stud. program prezenční doktorský Ph.D. 4 30. 4. 2019
Anglická a americká literatura
FF 1 stud. program prezenční doktorský Ph.D. 4 30. 4. 2019
Anglická a americká literatura
FF 1 stud. program kombinovaná doktorský Ph.D. 4 30. 4. 2019
Anglická filologie maior
FF kombinace 2 stud. programů prezenční navazující magisterský Mgr. 2 31. 3. 2019
Anglický jazyk
FF 1 stud. program prezenční doktorský Ph.D. 30. 4. 2019
Anglický jazyk
FF 1 stud. program kombinovaná doktorský Ph.D. 30. 4. 2019
Anorganická chemie
PřF 1 stud. program prezenční doktorský Ph.D. 4 30. 4. 2019

R = standardní doba studia v rocích
PPP = předpokládaný počet přijatých pro příští akad. rok