Studijní programy a obory otevřené pro přihlášení

V tomto katalogu se zobrazují všechny studijní programy, na které lze i po 28. 2. 2019 podat přihlášku. Při výběru studia a následném vyplňování elektronické přihlášky dejte velký pozor, že v případě kombinace dvou studijních programů budete psát závěrečnou práci jen v programu maior a vaše volba nejde během studia změnit.

 
Název studijního programu
Fakulta Studium Forma Typ Titul R Deadline
Algebra a geometrie
PřF 1 stud. program prezenční doktorský Ph.D. 4 15. 8. 2019
Analytická chemie
PřF 1 stud. program prezenční doktorský Ph.D. 4 15. 8. 2019
Anorganická chemie
PřF 1 stud. program prezenční doktorský Ph.D. 4 15. 8. 2019
Aplikovaná fyzika
PřF 1 stud. program prezenční doktorský Ph.D. 4 15. 8. 2019
Aplikovaná fyzika
PřF 1 stud. program kombinovaná doktorský Ph.D. 4 15. 8. 2019
Aplikovaná matematika
PřF 1 stud. program kombinovaná doktorský Ph.D. 4 15. 8. 2019
Aplikovaná matematika
PřF 1 stud. program prezenční doktorský Ph.D. 4 15. 8. 2019
Biochemie
PřF 1 stud. program prezenční doktorský Ph.D. 4 15. 8. 2019
Biochemie
PřF 1 stud. program kombinovaná doktorský Ph.D. 4 15. 8. 2019
Biofyzika
PřF 1 stud. program prezenční doktorský Ph.D. 4 15. 8. 2019

R = standardní doba studia v rocích
PPP = předpokládaný počet přijatých pro příští akad. rok